Przygotowanie do sukcesu: Zadania na egzamin ósmoklasisty, które warto znać

Przygotowanie do sukcesu: Zadania na egzamin ósmoklasisty, które warto znać

25 lipca, 2023 0 przez Dawid

Egzamin ósmoklasisty jest jednym z najważniejszych momentów w życiu ucznia. Aby osiągnąć sukces, ważne jest odpowiednie przygotowanie, w tym praktyka rozwiązywania zadań typowych dla egzaminu. W tym artykule omówimy kluczowe zadania, którym warto poświęcić uwagę podczas przygotowań do egzaminu ósmoklasisty.

Struktura egzaminu ósmoklasisty

 • Część pisemna: Egzamin ósmoklasisty obejmuje część pisemną, która składa się z zadań z języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz przedmiotów przyrodniczych i społecznych. Zadania na egzamin ósmoklasisty są zróżnicowane pod względem stopnia trudności i sprawdzają różne umiejętności uczniów.
 • Część ustna: Po części pisemnej następuje część ustna, w której uczniowie prezentują umiejętność swobodnego wypowiadania się na podstawie przygotowanych prezentacji lub udzielają odpowiedzi na pytania egzaminatora.

Zadania z języka polskiego

 • Czytanie ze zrozumieniem: Zadania z czytania ze zrozumieniem wymagają analizy tekstu, rozumienia jego treści, wydobywania istotnych informacji oraz formułowania wniosków.
 • Gramatyka i ortografia: Zadania z gramatyki i ortografii sprawdzają znajomość zasad języka polskiego, poprawność pisowni oraz umiejętność składania zdań.
 • Pisemne wyrażanie się: Uczniowie muszą pisać krótkie formy tekstowe, takie jak wypracowania, listy czy opowiadania, z uwzględnieniem określonych kryteriów oceny.

Zadania z matematyki

 • Liczby i działania: Zadania z liczb i działań wymagają umiejętności operowania liczbami, rozwiązywania prostych równań oraz wykorzystywania właściwości działań matematycznych.
 • Geometria i pomiar: Zadania z geometrii i pomiaru sprawdzają umiejętność rozpoznawania i konstruowania figur geometrycznych, obliczania pola i obwodu oraz rozwiązywania problemów związanych z pomiarami.
 • Matematyka stosowana: Zadania z matematyki stosowanej dotyczą sytuacji problemowych, które wymagają zastosowania umiejętności matematycznych w praktycznych kontekstach, na przykład w zadaniach finansowych czy statystycznych.

Zadania z języka obcego

 • Rozumienie ze słuchu: Zadania z rozumienia ze słuchu polegają na słuchaniu nagrania w języku obcym i udzielaniu odpowiedzi na pytania dotyczące treści nagrania.
 • Czytanie ze zrozumieniem: Zadania z czytania ze zrozumieniem wymagają analizy tekstu w języku obcym, rozumienia jego treści, wydobywania istotnych informacji oraz formułowania wniosków.
 • Komunikacja ustna i pisemna: Zadania z komunikacji ustnej i pisemnej sprawdzają umiejętność swobodnego porozumiewania się w języku obcym, zarówno ustnie (np. rozmowa z egzaminatorem) jak i pisemnie (np. napisanie krótkiego tekstu w języku obcym).
Przeczytaj także:  Zaproszenia ślubne - jak wybrać?

Zadania z przedmiotów przyrodniczych i społecznych

 • Wiedza przyrodnicza: Zadania z przedmiotów przyrodniczych sprawdzają wiedzę uczniów z zakresu biologii, chemii, fizyki i geografii. Dotyczą m.in. zjawisk przyrodniczych, organizmów żywych, substancji chemicznych czy zasad działania maszyn.
 • Wiedza społeczna: Zadania z przedmiotów społecznych sprawdzają wiedzę uczniów z zakresu historii, geografii społeczno-ekonomicznej i wiedzy o społeczeństwie. Dotyczą m.in. faktów historycznych, geograficznych, zasad funkcjonowania społeczeństwa.

Strategie przygotowania do egzaminu ósmoklasisty

 • Organizacja czasu: Ważne jest dobrze zaplanowanie czasu na naukę i powtórki z poszczególnych przedmiotów, tak aby móc skutecznie przyswoić materiał i wykonywać zadania.
 • Powtórki i ćwiczenia: Regularne powtarzanie materiału i wykonywanie różnorodnych zadań pozwoli utrwalić wiedzę i umiejętności niezbędne do rozwiązywania zadań na egzaminie.
 • Skorzystaj z dostępnych materiałów: Wykorzystaj podręczniki, zbiory zadań, testy próbne i inne materiały dostępne online, które pomogą Ci przygotować się do egzaminu.
 • Praca w grupie: Możesz również skorzystać z pracy w grupie, dzieląc się wiedzą i rozwiązywaniem zadań razem z kolegami. Wspólne dyskusje i wymiana doświadczeń mogą być pomocne w zrozumieniu trudnych zagadnień.
 • Odpoczynek i dbanie o zdrowie: Nie zapomnij o odpoczynku i dbaniu o zdrowie. Pamiętaj, że odpowiedni wypoczynek i zdrowy tryb życia mają kluczowe znaczenie dla efektywnego uczenia się i skupienia podczas egzaminu.

Podsumowanie

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty wymaga systematyczności, zaangażowania i skupienia. Zadania z różnych przedmiotów, takich jak język polski, matematyka, język obcy, czy przedmioty przyrodnicze i społeczne, sprawdzają różnorodne umiejętności i wiedzę uczniów. Warto skorzystać z dostępnych materiałów, strategii nauki i wsparcia adweksperckiego, aby osiągnąć sukces na egzaminie.

 

Artykuł sponsorowany