Jak przeprowadzić badania rynku?

Jak przeprowadzić badania rynku?

4 maja, 2023 0 przez Dawid

W obecnych czasach coraz więcej przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z ogromnej wartości, jaką niosą za sobą dobrze przeprowadzone badania rynku. Właściwie zgromadzone i przeanalizowane informacje na temat konkurencji, preferencji klientów czy zmieniających się trendów, są kluczem do sukcesu każdej firmy. Poniżej przedstawimy najważniejsze informacje w tej dziedzinie.

Jakie są rodzaje badań rynku?

Badania rynku to ogromne spektrum działań. Mają one na celu zgromadzenie, analizę i interpretację danych. Mogą one dotyczyć rynku, konkurencji, klientów czy trendów. W zależności od celów i potrzeb przedsiębiorstwa, można wyróżnić różne rodzaje badań rynku.

  • Ilościowe badania rynku – to rodzaj badań, który koncentruje się na zbieraniu danych liczbowych, które można mierzyć, analizować i przedstawiać w formie statystycznej. Głównym celem badań ilościowych jest uzyskanie reprezentatywnych wyników dotyczących populacji badanej, na podstawie próby tej populacji. Badania te pozwalają na ocenę relacji, trendów i wzorców zachowań klientów oraz pomiar ich ogólnej skali.
  • Jakościowe badania rynku – to rodzaj badań, który skupia się na zgłębianiu i zrozumieniu motywacji, przekonań, uczuć i opinii konsumentów, zamiast mierzenia ich ilościowo. W przeciwieństwie do badań ilościowych, badania jakościowe są bardziej elastyczne i pozwalają na interakcję z respondentami w celu uzyskania głębszego zrozumienia ich postaw i zachowań.

Badania rynku online

Agencje badania rynku coraz częściej w swoich działaniach wykorzystują dostęp do internetu. Wpływ na to ma ich szybkość, koszty oraz możliwość dotarcia do szerokiej grupy respondentów. Badania rynku online obejmują zarówno techniki ilościowe, jak i jakościowe. Do najpopularniejszych metod należą:

  • Ankiety online – to jedna z najpopularniejszych metod badań rynku online. Pozwalają na przeprowadzenie badania ilościowego na dużą skalę, zbierając odpowiedzi od licznej grupy respondentów.
  • Grupy fokusowe – wywiady grupowe online odbywają się za pomocą narzędzi do komunikacji internetowej, takich jak video-konferencje czy czaty. Umożliwiają one dyskusje na temat wybranego zagadnienia z grupą osób, zbierając ich opinie, uczucia i przekonania w sposób jakościowy.
  • Testy A/B online – jest to technika badań ilościowych, która pozwala na porównanie dwóch wersji elementu (np. strony internetowej, reklamy, e-maila) pod względem skuteczności. Badania te pomagają w optymalizacji strategii marketingowych czy konwersji na stronach internetowych.
Przeczytaj także:  Follow Instagram, czyli kupowanie followersów w pigułce

CATI

CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing) to metoda badań ilościowych, która wykorzystuje komputery do wspomagania przeprowadzania wywiadów telefonicznych. Badania CATI polegają na wykorzystaniu specjalnego oprogramowania, które pomaga ankieterowi w prowadzeniu rozmów telefonicznych z respondentami, śledzeniu przebiegu wywiadów oraz zbieraniu i analizie danych.

Zalety metody CATI obejmują szybkość zbierania danych, mniejszą ilość błędów wynikających z wprowadzania danych oraz możliwość monitorowania pracy ankieterów. Ponadto, CATI pozwala na osiągnięcie większej kontroli nad procesem badawczym, co sprawia, że jest to metoda często wykorzystywana przez agencje badawcze.

Warto jednak zwrócić uwagę na ograniczenia metody CATI. Jest nim utrudnione dotarcie do respondentów, którzy nie posiadają telefonu stacjonarnego, rosnąca liczba osób korzystających jedynie z telefonów komórkowych, czy też ograniczenie w stosowaniu wizualnych materiałów pomocniczych podczas wywiadów.

CAWI

Badania CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing) to metoda badań ilościowych, która wykorzystuje internet do przeprowadzania ankiet.  W CAWI respondenci otrzymują zaproszenie do wzięcia udziału w ankiecie poprzez e-mail, wiadomość na portalu społecznościowym, czy też poprzez link umieszczony na stronie internetowej. Respondenci samodzielnie wypełniają ankietę, korzystając z komputera, smartfona czy innego urządzenia z dostępem do internetu.

Jego zalety to szybkość, niskie koszty, łatwa dostępność czy redukcja błędów. Do wad należą trudności w osiągnięciu reprezentatywności oraz brak kontroli nad warunkami wypełnienia ankiety.

Czym zajmują się agencje badawcze?

Badania opinii wykonywane są przez specjalnie przygotowane agencje. Firmy takie jak np. DRB Research dostarczają wiarygodnych, rzetelnych i aktualnych danych. Pomagają one klientom w podejmowaniu strategicznych decyzji, opracowywaniu planów marketingowych czy zrozumieniu potrzeb i oczekiwań konsumentów. To wszystko sprawia, że obecność tego typu firm jest niezbędna.

 

Artykuł sponsorowany