Rozwód w 2021 roku – tyle zapłacisz za wszystkie formalności!

Rozwód w 2021 roku – tyle zapłacisz za wszystkie formalności!

20 listopada, 2020 0 przez admin

Ile kosztuje rozwód i jakie wydatki należy wziąć pod uwagę? Jak napisać pozew o rozwód? Wyjaśniamy również, ile trwa rozwód i jak wygląda kwestia podziału majątku po rozwodzie.

Rozwód bez orzekania o winie

Opłata od pozwu, jeśli zdecydujemy się na rozwój bez orzekania o winie, wynosi 600 zł. Kwotę uiszcza osoba składająca pozew. Jednak w przypadku rozwodu bez orzekania o winie, następuje zwrot w wysokości 300 zł. Tę kwotę zwraca się powodowi. Natomiast sąd na stronę pozwaną nakłada obowiązek zwrotu 150 zł stronie powodowej, tak aby kosztami podzieliły się na pół. Jeśli wniosek o podział majątku jest zgodny, należy wnieść opłatę w wysokości 300 zł, a jeśli jest sporny, wówczas 1000 zł.

Rozwód z orzeczeniem o winie

Jeśli decydujemy się na rozwód z orzekaniem o winie, musimy wziąć pod uwagę to, że będzie to na pewno droższa opcja, niż omawiana powyżej. Na koszty mają wpływ uzgodnienia małżonków i samo skomplikowanie sprawy. Istotny jest także stopień winy i posiadanie dzieci przez małżonków. Na związane z rozwodem koszty nie ma natomiast wpływu rozdzielność majątkowa (lub jej brak), ani prowadzenie działalności gospodarczej przez jednego czy dwójkę małżonków.

Sama opłata od pozwu wynosi tu całe 600 zł. Składa ją powód. Kolejny koszt, o którym mowa była wcześniej, to koszt podziału majątku, który w zależności od porozumienia wynosi 300 lub 1000 zł. Dodatkowy wydatek stanowi orzeczenie o eksmisji. To kolejne 200 zł. Największą kwotę pochłonie adwokat lub radca prawny. Tu stawki zaczynają się od 400 złotych do nawet kilku tysięcy. Wszystko zależy od miejscowości, renomy adwokata czy radcy, a także zawiłości sprawy rozwodowej. W przypadku niekorzystnego dla nas wyroku można się odwołać. Apelacja to kolejne 600 zł, które trzeba uiścić. Choć koszty trzeba zapłacić we właściwym czasie, to nie oznacza to, że nie zostaną one zwrócone. Z zasady jest tak, że kto przegra – płaci. Gdy sąd przychyli się do wniosku małżonka, który złożył pozew i wyszedł z żądaniem zwrotu kosztów sądowych od pozwanego, to w przypadku przegrania sprawy, pozwany będzie musiał pokryć koszty poniesione przez drugą stronę sporu. Jednak nie wszystkie, gdyż nie więcej niż 2160 zł. Jeśli sąd oddali pozew, to także powód będzie musiał zwrócić koszty poniesione przez drugą stronę.

Przeczytaj także:  Jak liczyć odsetki w kredycie?

Pozew o rozwód – jak napisać?

Pozew to dokument, od którego trzeba zacząć planując rozwód. Pozew składa się do sądu okręgowego. Właściwy jest ten w okręgu, którego małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, o ile w tym okręgu nadal przebywa jedno z nich. W innym przypadku właściwy jest sąd zamieszkania pozwanego. A jak go nie można ustalić, wówczas właściwe jest miejsce zamieszkania powoda. Tej właściwości miejscowej, nie można zmieniać umownie.

Jak napisać pozew o rozwód? Najpierw należy zastanowić się jaki rodzaj wniosku wybierzemy. Możemy wnieść pozew o rozwód z winy powoda/powódki, z pozwanej/pozwanego, z winy obojga małżonków, bez orzekania o winie.

„Poza wypełnieniem ogólnych danych swoich i małżonka, świadków, należy podać przyczyny, które spowodowały, że chcemy zakończyć związek małżeński, oraz określić wysokość oczekiwanych alimentów dla naszych dzieci czy dla nas samych, jeśli nam się faktycznie należą. Dodatkowo należy opisać, jakie są oczekiwania odnośnie do władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, podziału majątku. Należy również zaznaczyć, czy były podjęte próby mediacji i jak się zakończyły. Jeśli ich nie było, należy podać powody. Sąd może w każdym czasie skierować na mediacje, jeśli tylko widzi jakiś cień szansy na pojednanie się małżonków lub dojście do porozumienia w spornych kwestiach” – wyjaśnia specjalista z instytucji finansowej aasadlabiznesu.

Bardzo ważnym elementem pozwu rozwodowego jest uzasadnienie. Trzeba nie tylko wskazać oczekiwania, ale też uzasadnić, co skłoniło do rozwodu i dlaczego nasze oczekiwania są takie, a nie inne. Uzasadnienie musi zawierać informacje o zawarciu związku małżeńskiego (miejsce i czas), okoliczności, które doprowadziły do tego, że pozew został złożony, informacje o dzieciach (ich dane i wiek), wyjaśnienie wysokości kwoty alimentów, uzasadnienie decyzji odnośnie do władzy rodzicielskiej. Pozew należy podpisać ręcznie lub przez pełnomocnika prawnego. Do pozwu dołącza się też załączniki, jak: 2 kopie pozwu i załączników, akt ślubu i urodzenia dzieci, dowód opłaty od pozwu, plan wychowawczy.

Przeczytaj także:  Sprawiedliwość dla ofiar: Odszkodowania za internowanie w stanie wojennym

Ile trwa rozwód?

Na pytanie, ile trwa rozwód, nie można odpowiedzieć jednoznacznie. Sama rozprawa rozwodowa, bez orzekania o winie, gdy obydwie strony są zgodne i doszły do porozumienia w najważniejszych kwestiach może zakończyć się już po 30 minutach. Rozprawy są wyznaczane co 3 miesiące. Tak więc, jeśli wszystko lub prawie wszystko jest przez strony omówione, do pół roku uzyskamy rozwód. Natomiast inaczej wygląda sytuacja w przypadku batalii sądowej. Przesłuchania świadków, zawiłość sprawy, czasem celowe przeciąganie sprawy przez drugą stronę, dokładanie nowych dowodów – to wszystko wydłuża postępowanie. Tu już nie ma niestety reguły, dlatego sąd często odsyła na mediację, aby strony doszły same do porozumienia, by już na rozprawie potwierdzać tylko wzajemne oczekiwania.

Rozwód kościelny – czy jest możliwy?

Rozwód kościelny nie jest równoznaczny z rozwodem cywilnym. Tylko cywilny rozwód wywiera skutki prawne. Dla prawa kanonicznego rozwód cywilny nie rozwiązuje małżeństwa. Tak samo odwrotnie. Rozwód kościelny nie rozwiązuje również małżeństwa cywilnego. Jednak dla osób wierzących jest dość istotne także zakończenie małżeństwa w świetle prawa kościelnego. Są pewne przesłanki, które to umożliwiają. Według prawa kanonicznego, jeśli dojdzie do rozwodu, to małżeństwo zostaje rozwiązane od samego początku jego trwania. To też nie jest za darmo. Cena oscyluje w wysokości 1200 – 1500 zł.

Przesłanki rozwodu kościelnego, to między innymi: nieodpowiedni wiek (poniżej 14 lat kobiety, poniżej 16 lat mężczyźni), impotencja, inne istniejące małżeństwo, odmienność religijna, święcenia, przynależność do zakonu, powinowactwo, pokrewieństwo powstałe w wyniku adopcji, uprowadzenie i przyzwoitość publiczna.

Podział majątku po rozwodzie

Jak już zostało wspomniane, w kwestii wysokości kosztów rozwodowych, istotny jest też temat podziału majątku. Opłata jest tu obowiązkowa i stała. Wynosi 1000 zł, chyba że wniosek o podział majątku jest zgodny, wówczas koszt to 300 zł. To jednak nie wszystkie opłaty. Trzeba doliczyć koszty biegłego, koniecznego np. przy zniesieniu współwłasności nieruchomości. W przypadku podziału faktycznego będzie potrzebna np. opinia biegłego geodety lub też biegłego ds. budownictwa i architektury. W sytuacji spłaty kwoty za część wspólnej nieruchomości będzie potrzebna opinia biegłego rzeczoznawcy majątkowego. Odnośnie do ruchomości, można także powołać biegłego rzeczoznawcę. Jednak czasem koszty mogą tu nawet przewyższyć wartość danego przedmiotu. Tylko jedna opinia biegłego to koszt około 2-3 tys. zł. W skład kosztów, choć już znacznie mniejszych, wchodzą także koszty pozyskania różnych zaświadczeń z banków i urzędów.

Przeczytaj także:  Jak rozliczyć swój PIT? Praktyczny poradnik krok po kroku

Rozwód a opieka nad dziećmi

Chociaż alimentów nie płaci się w momencie składania wniosku czy w czasie rozprawy sądowej, to jednak mają one również znaczenie w kosztach rozwodu. To właśnie po nim będziemy płacić lub otrzymywać na dzieci należności w postaci alimentów. Wysokość alimentów mogą ustalić małżonkowie w drodze porozumienia i przedstawić je przed sądem. W przypadku braku porozumienia, wysokość alimentów na każde dziecko ustala sąd.

W pewnych sytuacjach alimenty mogą zostać przyznane także byłemu małżonkowi.

Rozwód a zmiana nazwiska

Niektóre osoby, które podczas zawierania związku małżeńskiego przyjęły nazwisko drugiego małżonka, po rozwodzie chcą wrócić do własnego. Jest taka możliwość. Tak samo można zostawić nazwisko małżonka. Na decyzję są 3 miesiące od czasu uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu. Sam wniosek o zmianę nazwiska podlega opłacie skarbowej. Wysokość opłaty to 37 zł.

Rozwód a kredyty i pożyczki

Małżeństwa rozpadają się często z powodów finansowych. Jak to niektórzy mówią, najbardziej łączy kredyt. To prawda, gdyż nawet po rozwodzie, umowy kredytowe pozostają niezmienne i tak samo, jak mieliśmy obowiązek płacić podczas trwania małżeństwa, tak samo po jego zakończeniu trzeba regulować swoje zobowiązania. Są jednak pewne rozwiązania, które dają możliwość załatwienia sprawy polubownie, np. jeden z małżonków zostaje w mieszkaniu i bierze na siebie kredyt hipoteczny zwalniając tym samym z konieczności spłaty drugiego małżonka. Wówczas ten ostatni nie ma już np. praw do mieszkania, ale też nie musi płacić kredytu. Oczywiście wiąże się to ze złożeniem odpowiednich dokumentów.